Need For Speed Shift גרסת הדמו
הורדות דומות:
Need For Speed Shift גרסת הדמו במשחק, עלינו לנהוג בצורה המהירה והטובה ביותר, לזכות במירוצים, לשפר את המכונית שלנו, לעבור משימות, לקנות מכוניות חדשות ופבעיקר להנות! שימו לב שזאת גרסת הדמו, הגרסא המלאה זמינה להורדה במומו הפרה גם כן.
עלה בתאריך:
07/10/2013
זה שוקל:
13.15מגה
הורידו לפני:
1,286 אנשים
70% אהבו
הורדה