slender 2013-סלנדר 2013
הורדות דומות:
 slender 2013-סלנדר 2013 גרסה מסחרית ללהיט האימה העצמאי המפתיע Slender, בו צריך לשרוד חיפוש באפילה בעוד ישות על טבעית רודפת אחרי השחקן על כל צעד ושעל. The Arrival יכלול גרפיקה משופרת, יותר סיפור ועולם משחק מגוון וגדול יותר.
עלה בתאריך:
20/04/2013
זה שוקל:
700 מגה
הורידו לפני:
3,919 אנשים
70% אהבו
הורדה