deep black
הורדות דומות:
deep black 505 Games ומפתחת רוסית Biart Studio חשפו משחק יריות גוף שלישי חדש עם מערכת כיסוי מיוחדת: במפורש, הכל מכוסה במים. רוב האקשן ב-Deep Black מתרחש מתחת למים, תוך ניווט בתוך המים עם "חבילות סילון מיוחדות ביחד עם צלצל, מיני צוללת ועוד אביזרים משוכללים." אבל זה לא רק לשחות ולירות, 505 מבטיחים עלילה עם "מד"ב מסתורי ומורכב, רידול וטרור ביולוגי."
עלה בתאריך:
25/03/2013
זה שוקל:
3 GB
הורידו לפני:
3,852 אנשים
86% אהבו
הורדה