I am a Live-אני בחיים-המלא
הורדות דומות:
I am a Live-אני בחיים-המלא משחק המתרחש בשיקאגו אחרי רעידת אדמה המחריבה את העיר, שממנה ניצל גיבור המשחק. בחורבות העיר, ינוע גיבור המשחק ויתאחד עם ניצולים אחרים על-מנת להתגבר על מגוון בעיות.
עלה בתאריך:
04/10/2012
זה שוקל:
1 GB
הורידו לפני:
1,151 אנשים
100% אהבו
הורדה