Split Second Velocity
הורדות דומות:
Split Second Velocity  "Split/Second" הינו משחק מירוצים, אשר יכניס את השחקן אל תוך סדרת טלויזיה בדיונית ומטורפת במיוחד. במשחק החדש, בניגוד למשחק המירוצים הפופולארי - "Pure", אשר פותח גם הוא על ידי אותם מפתחים, יתחרה השחקן בסביבה עירונית מלאת כבישים ושבילי דרך, בהם יצטרך השחקן לנסוע ולהתחרות נגד היריבים השונים וכעת, המטרה היא אחת ויחידה - לנצח במירוצים ואף לזכות בכל הכסף והתהילה הנלווים לזכייה בתוכנית הטלויזיה. בזמן נהיגה מטורפת לקו הסיום, יצטרך השחקן לתמרן בין המכשולים הרבים והבלתי פוסקים שיוצבו מולו. כעת, כל רגע מלווה בהפתעות בלתי רגילות, שברוב המקרים יהוו מכשול עבור השחקן. במהלך המשחק, יבחרו השחקנים כיצד ואיפה למקם את פצצותיהם וזאת כדי לגרום נזק מקסימלי עבור המתמודדים האחרים. הפצצות יכולות להוות יתרון משמעותי עבור השחקן או חיסרון משמעותי עבור המתמודדים האחרים במירוץ. היתרון המשמעותי עבור השחקן יבוא לידי ביטוי באמצעות פצצות רבות עוצמה, שיעזרו לשחקן "לפלס" את דרכו ובכך ליצור קיצורי דרך יעילים במיוחד, אשר בעזרתם יוכל למקם עצמו קרוב יותר מהשחקנים האחרים לקו הסיום. עם זאת, יוכל השחקן להשתמש בפצצות למטרת גרימת נזק בכלי הרכב של המתחרים ואף עיקובם והרחקתם מקו הסיום הנחשק. הדבר יעשה באמצעות הפלת מבנים רבי עוצמה קרוב ככל האפשר לרכבם של היריבים או על ידי פיצוץ הפצצה קרוב ככל האפשר לרכב המתחרה, כך שהנזק יגרם כתוצאה מהפיצוץ עצמו. בנוסף לכך, יהיו בזמן המירוץ כמה וכמה רגעי נזק, אשר יעשו על ידי ההפקה של התוכנית. בין הרגעים הללו יהיו התרסקות מטוס בתוך כבישי המירוץ, הפלת מגדלים רבים משקל, פיצוצי גשרים בהם ינהגו המתמודדים וכדומה.
עלה בתאריך:
14/09/2012
זה שוקל:
1GB
הורידו לפני:
635 אנשים
33% אהבו
הורדה