babylon 9 - בבילון 9
הורדות דומות:
babylon 9 - בבילון 9 מאפייני תוכנת התרגום בבילון 9: זמין ביותר מ-75 שפות >> יותר מ-2,000 מילונים וכותרים מובילים >> ויקיפדיה @ קליק ביותר מ-25 שפות >> קהילת תרגום אנושי חדש >> איות והגהה חדש >> קול אנושי חדש >> משתלב למישרין עם מאייתי מקרוסופט אופיס >> תרגום אתרי אינטרנט ומסמכים >>
עלה בתאריך:
21/07/2012
זה שוקל:
1 mb
הורידו לפני:
304 אנשים
0%
הורדה