Quantum Conundrum
הורדות דומות:
Quantum Conundrum ב-Quantum Conundrum שחקנים יחקרו את אחוזתו של מדען מטורף, שהוא במקרה גם הדוד שלהם, ואשר הניסוי האחרון שלו גרם לו להיאבד במימד מקביל. היכולת המיוחדת של השחקן, או של הטכנולוגיה שהוא ימצא במקום, בכל אופן, תאפשר לו לעבוד למימדים מקבילים שבהם כל חדר שונה מעט מהוריאציה ה\"נורמלית\" (באופן סובייקטיבי, כמובן) שקיימת במימד שלנו. שינויים שהוא יכניס לוריאציה אחת של החדר יתבטאו גם במימדים המקבילים, והשחקן יצטרך להשתמש ביכולת הזו כדי לפתור את חידות המשחק.
עלה בתאריך:
08/07/2012
זה שוקל:
1.13 Gb
הורידו לפני:
855 אנשים
75% אהבו
הורדה